L J U S T E R Ö

B Y G D E G Å R D

Medlem / Företag / Sponsring

Medlem
Medlemsavgiften per år är 200:-/person eller 500 kr för familj med barn och ungdom upp till 18 år.
Som medlem får du hyra bygdegården till ett lägre pris och rabatt på evenemang som arrangeras av bygdegården.

Företag
Vill du som företagare bli medlem samtidigt som du sponsrar bygdegården, då är avgiften 1.000:- första året och då får ni en mässingsskylt med företagsnamnet ingraverad och uppsatt på en belyst tavla i bygdegårdens entré.
Vill du inte ha någon skylt, är avgiften 500:-. 

Därefter är medlemsavgiften 500:-/år för företag. 

 

Sponsring
Vill du vara med att trygga Ljusterö Bygdegård?
 

Vi tar tacksamt mot extra ekonomiskt bidrag, men det kan också
vara i form av arbetskraft.
Det fortgår ständigt reparationer och förbättringar av bygdegården.
Så all hjälp tar vi tacksamt emot
, kontakta Peter Weimer, 070-644 89 44,  pewe.weimer@telia.com

Bg nr: 5174-6337 Swish: 1235614144